Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.155.2019 Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta oraz dostawa kardiomonitorów mobilnych dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części
DZP.262.120.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.122.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.146.2019 Usługa konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach: Centralnego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2
DZP.262.152.2019 Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.177.2019 Dostawa termocyklerów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.109.2019 Dostawa produktów leczniczych - Pomalidomidum Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
DZP.262.123.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.153.2019 Dostawa mikroskopów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części: Część 1: Dostawa mikroskopów badawczych w układzie prostym; Część 2: Dostawa mikroskopów do badań biologicznych; Część 3: Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym
DZP.262.79.2019 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.

Strony