Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.046.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych zamawianych w trybie importu docelowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11790/details
DZPUCK.262.020.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12289/details
DZPUCK.262.027.2020 Dostawa immunoglobulin ludzkich normalnych do podawania w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12298/details
DZPUCK.262.036.2020 Zakup i dostawa środków kontrastowych na 12 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11792/details
DZPUCK.262.039.2020 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.
DZPUCK.262.023.2020 Dostawa wyrobów medycznych – implantów ortopedycznych do zabiegów operacyjnych urazowych w podziale na części
DZPUCK.262.013.2020 Dostawa żywienia pozajelitowego, mleka i diet dojelitowych oraz akcesoriów do żywienia
DZPUCK.262.014.2020 Dostawa wyrobów medycznych – sprzętu neuroradiologicznego do embolizacji w podziale na części https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12019/details
DZPUCK.262.037.2020 Dostawa wraz z montażem 2 sztuk detektorów w aparatach rtg POLYRAD PREMIUM firmy Radiologia
UCKWUM.262.051.2020 Dostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa środowiska terminalowego

Strony