Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/112/16 Dostawa zestawów do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca
DZP/270/105/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 71 pakietów
DZP/270/102/16 usługa serwisowa – automatyka drzwiowa drzwi przesuwnych i uchylnych z wyposażeniem – Blok Operacyjny, Oddziały SP CSK
DZP/270/94/16 Dostawa sprzętu medycznego- 3 pakiety
DZP/270/103/16 Dostawa produktów leczniczych- 4 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium.
DZP/270/95/16 Dostawa elektrod do systemu CARTO - 2 pakiety
DZP/270/93/16 Dostawa zestawów do nakłucia naczyń oraz stentów - 3 pakiety
DZP/270/96/16 Dostawa produktów leczniczych 15 pakietów
DZP/270/86/16 Dostawa Specjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego, kanek Yankauer, drenów Redona - 3 pakiety
DZP/270/88/16 Dostawa produktu leczniczego MYRIN

Strony