Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/89/16 Usługa serwisowa aparatury do diagnostyki obrazowej – aparaty RTG, USG – 7 pakietów
DZP/270/75/16 Dostawa sprzętu endoskopowego- 2 pakiety
DZP/270/87/16 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK
DZP/270/80/16 Dostawa zestawów do fotoforezy
DZP/270/82/16 Dostawa mebli i wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii – 5 pakietów Uwagi: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/76/16 Dostawa odczynników do badania krwi, odczynników laboratoryjnych, wyrobów diagnostycznych oraz odczynników chemicznych - 14 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/69/16 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/72/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiochirurgicznego- 3 pakiety
DZP/270/79/16 Dostawa elektrod do termoablacji oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 2 pakiety.
DZP/270/78/16 Dostawa zestawów do fotoforezy

Strony