Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/81/16 Dostawa produktów leczniczych 39 pakietów
DZP/270/74/16 Usługa serwisu pogwarancyjnego CliniNET oraz modułów posiadanych przez Zamawiającego Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/68/16 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK – 2 pakiety
DZP/270/64/16 Dostawa kleju tkankowego
DZP/270/63/16 Dostawa kieliszków do leków oraz cewników Foleya - 3 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/65/16 Dostawa produktów leczniczych 10 pakietów
DZP/270/62/16 Dostawa produktów leczniczych 42 pakiety
DZP/270/55/16 Dostawa, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej 3szt.
DZP/270/60/16 Usługa całodobowego utrzymania czystości
DZP/270/59/16 Dostawa sprzętu endoskopowego

Strony