Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.101.2020 DOKOŃCZENIE ROZBUDOWY BUDYNKU KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII, MIESZCZĄCEJ SIĘ W PAWILONIE NR. 3, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „SPECJALISTYCZNA KARDIOLOGIA W SZPITALU KLINICZNYM DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY ZDROWOTNE POPULACJI”
DZPUCK.262.083.2020 Dostawa zestawów do przygotowania mieszaniny kwasu hialuronowego i osocza wraz z dzierżawą wirówki nr DZPUCK.262.083.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16242/details
DZPUCK.262.071.2020 Zakup i dostawa preparatów do czyszczenia, dezynfekcji aparatów do hemodializ i hemofiltracji do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16024/details
DZPUCK.262.040.2020 Dostawa diet do żywienia dojelitowego, linii do podaży wraz z dzierżawą pomp (w podziale na 2 Pakiety).
DZPUCK.262.081.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/20310
DZPUCK.262.086.2020 Dzierżawa urządzeń drukujących dla UCK WUM
DZPUCK.262.089.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
DZPUCK.262.070.2020 Dostawa haka chirurgicznego
DZPUCK.262.074.2020 Dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15302/details
DZPUCK.262.079.2020 Dostawa produktów leczniczych radiofarmaceutycznych

Strony