Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.026.2020 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO W WARSZAWIE DZPUCK.262.026.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=18566
DZPUCK.262.053.2020 Modernizacja i remont pomieszczeń CSK w latach 2020/2021 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14134/details
DZPUCK.262.056.2020 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14114/details
DZPUCK.262.024.2020 Dostawa asortymentu jednorazowego użytku wraz z dzierżawą 2 urządzeń do podawania kontrastu https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=18280
DZPUCK.262.049.2020 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12063/details
DZPUCK.262.045.2020 Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/13331/details
DZPUCK.262.063.2020 Dzierżawa aparatury i sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Ośrodka Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii na okres 5 miesięcy
DZPUCK.262.064.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
DZPUCK.262.035.2020 „Dostawa zamkniętego systemu jednorazowego użytku do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową wraz z dzierżawą elektronicznego czytnika do OB i statywów do probówek laboratoryjnych.” https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12763/details
DZPUCK.262.041.2020 Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych i odczynników izotopowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17552

Strony