Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.081.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/20310
DZPUCK.262.086.2020 Dzierżawa urządzeń drukujących dla UCK WUM
DZPUCK.262.089.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
DZPUCK.262.070.2020 Dostawa haka chirurgicznego
DZPUCK.262.074.2020 Dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15302/details
DZPUCK.262.079.2020 Dostawa produktów leczniczych radiofarmaceutycznych
DZPUCK.262.061.2020 Dostawa produktu leczniczego Sevoflurane wraz z dzierżawą parowników do trzech lokalizacji UCK WUM.
DZPUCK.262.069.2020 Zakup i dostawa cementu kostnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15166/details
DZPUCK.262.057.2020 Dostawa worków na odpady medyczne nr DZPUCK.262.057.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/19611
DZPUCK.262.059.2020 Dostawa hemostatyków w podziale na części, nr DZPUCK.262.059.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=19488

Strony