Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.047.2020 Dostawa – wyrobów medycznych i leków (leczenie EB) nr DZPUCK.262.047.2020 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17553
DZPUCK.262.021.2020 Dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i neurochirurgicznych w podziale na części. Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12707/details
DZPUCK.262.025.2020 Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów ortopedycznych w podziale na 7 części wraz z dzierżawą urządzenia w części 3. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17443
DZPUCK.262.031.2020 Dostawa probówek i kuwet do oznaczania czasu krzepliwości krwi wraz z dzierżawą aparatów https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11791/details
DZPUCK.262.046.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych zamawianych w trybie importu docelowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11790/details
DZPUCK.262.020.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12289/details
DZPUCK.262.027.2020 Dostawa immunoglobulin ludzkich normalnych do podawania w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12298/details
DZPUCK.262.036.2020 Zakup i dostawa środków kontrastowych na 12 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11792/details
DZPUCK.262.039.2020 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.
DZPUCK.262.023.2020 Dostawa wyrobów medycznych – implantów ortopedycznych do zabiegów operacyjnych urazowych w podziale na części

Strony