Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.061.2020 Dostawa produktu leczniczego Sevoflurane wraz z dzierżawą parowników do trzech lokalizacji UCK WUM.
DZPUCK.262.069.2020 Zakup i dostawa cementu kostnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15166/details
DZPUCK.262.057.2020 Dostawa worków na odpady medyczne nr DZPUCK.262.057.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/19611
DZPUCK.262.059.2020 Dostawa hemostatyków w podziale na części, nr DZPUCK.262.059.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=19488
DZPUCK.262.033.2020 Dostawa odczynników do oznaczania leków immunosupresyjnych kompatybilnych z aparatem Cobas 6000 firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
DZPUCK.262.055.2020 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych na min. 5 populacji, oznaczaniem retikulocytów i erytroblastów wraz z dzierżawą analizatora i urządzeń pomocniczych dla UCK WUM, CSK w Warszawie na okres 12 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=19445
DZPUCK.262.058.2020 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/19313
DZPUCK.262.078.2020 Kompleksowa realizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z instalacjami towarzyszącymi zasilającymi odcinek C bloku D piętro IV w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a
DZPUCK.262.052.2020 Dostawa świeżego drobiu i podrobów https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14568/details
DZPUCK.262.067.2020 Usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Strony