Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.161.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych do trzech lokalizacji UCK WUM w podziale na części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21500/details
DZPUCK.262.158.2020 Dostawa elektrod ablacyjnych chłodzonych wraz z dzierżawą systemu ablacyjnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20297/details
DZPUCK.262.157.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21143/details
DZPUCK.262.156.2020 Zakup i dostawa leków działających na układ sercowo-naczyniowy (wg ATC grupa C) do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=25995
DZPUCK.262.155.2020 Dostawa środka biobójczego do dezynfekcji pomieszczeń do zastosowania w urządzeniach do wytwarzania suchej mgły https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20542/details
DZPUCK.262.154.2020 Dostawa wyrobów medycznych – materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21158/details
DZPUCK.262.153.2020 Usługa sprzątania pomieszczeń i powierzchni UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/26077
DZPUCK.262.152.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego: implantów, stentgraftów, protez wewnątrzczaszkowych, zastawek kardiologicznych oraz zestawów do implantacji stymulatora bezelektrodowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20946/details
DZPUCK.262.150.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – stentgrafty i łaty naczyniowe. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21096/details
DZPUCK.262.149.2020 Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCKWUM, nr DZPUCK.262.149.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25382

Strony